Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »

Повеќе податоци за проектот може да се најдат на следната веб страна.
www.inclusiveomnibus.com.mk

MK

SL

RO

MK

EN

SL

RS

RO

MK

EN

SL

RS

RO

MK

EN

SL

RS

RO