Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »

Повеќе податоци за проектот може да се најдат на следната веб страна.
www.inclusiveomnibus.com.mk

MK

EN

SL

RS

RO

MK

EN

SL

RS

RO