Визија
Професионално и стручно вршење на дејноста приватно обезбедување.
Современо, одговорно и ефикасно функционирање.
Реален баланс помеѓу квалитетна понуда на услуги и финансиска добивка.
Стратегиски цели
Професионализација
Обезбедување квалитетна работна сила
Јавно-приватно партнерство
Обезбедување на критична инфраструктура
Градење доверба со заедницата
Јавни Овластувања
1. оспособување за приватно обезбедување;
2. стручен испит за приватно обезбедување;
3. лиценца за обезбедување;
4. легитимација за обезбедување;
5. контролно гаѓање;
Мисија
Изградба на оптимален модел на приватното обезбедување како
интегрален дел од безбедносниот систем на Република Северна Македонија.
Моделирање и приспособување кон актуелните ризици и загрозувања
преку континуирано вложување во сопствените капацитети.
Previous
Next
Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »
Play Video
Play Video