Простор

Центар за обука Центарот за обука претставува опремена и уредена сала со површина од околу 80 м2, на приземје, со директна дневна светлина, лесно

Повеќе »

Повеќе податоци за проектот Треин Бреин Софт може да се најдат на следната веб страна.
For more details on the project Train Brain Soft, please follow the link bellow
www.trainbrainsoft.com.mk