Uncategorized

20.06.2022 – Ministria e Mbrojtjes

Kryetarja e Odës m-gj Verica Mileska Stefanovska realizoi mbledhje pune me Ministren e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska. Bashkarisht u konstatua se sigurimi privat është segment…

  • June 20, 2022
Uncategorized

15.06.2022-Trajnim special në NBRSM

Më datë 15.06.2022 u organizua trajnim special në NBRSM për nevojat e sektorit të sigurimit privat. Trajnimi u realizua nga ana e Prof. d-r…

  • June 20, 2022