Uncategorized @mk

27-28.09.2023, Попова Шапка , Работилница за проценка на концептот за заштита на меки
цели од терористички напади-ОБСЕ

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска и Генералната секретарка м-рСања Керметчиева учествуваат во специјализирана работилница за заштита на меки цели одтероризам.Посебен фокус ќе…

  • септември 27, 2023
Uncategorized @mk

25.09.2023 – ПОРТОКАЛОВ ДЕН – Абасадор Килиан Вал, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во
Скопје

Амбасадорот Килиан Вал со порака до приватниот безбедносен сектор, а во рамки напроектот „Портокалова дланка-Обединети во активизам против насилство врз жените идевојчињата“„Безбедност значи не…

  • септември 25, 2023
Uncategorized @mk

01 – 02.09.2023 – Специјализирана обука за приватно обезбедување за сопствени потреби
за АЛКАЛОИД АД.

Оваа специјализирана обука се реализира според следната програма: Ден 1 – теоретскиот аспект на примена на овластувања за приватно обезбедување кај правните лица коишто…

  • септември 1, 2023
Uncategorized @mk

25.08.2023 – ПОРТОКАЛОВ ДЕН – Младен Чадиковски, Претседател на Здружението на
новинарите во Македонија

Денес е ПОРТОКАЛОВ ДЕН.Во рамки на проектот „Портокалова дланка-обединети во активизам против насилство врзжените и девојчињата“ на Комората за приватно обезбедување за овој четврт…

  • август 25, 2023
Uncategorized @mk

04 и 05.08.2023 – Дводневна специјализирана обука за сопствено обезбедување за АЛКАЛОИД АД, Скопје

На 04 и 05.08.2023 во просториите на Алкалоид АД, Скопје се организираспецијализирана обука за начинот на користење на овластувањата навработените во службата за приватно…

  • август 4, 2023
Uncategorized @mk

15.06.2023-Стручна конференција “Приватна заштита-услужна стопанска дејност” Сараево

Претседателката на Комората имаше своја презентација на темата “Улогата на струковите комориво креирање на работен амбиент”. Во рамки на конференцијата беше организиран посебен панел…

  • јуни 16, 2023
Uncategorized @mk

31.05.2023 – Белград , Работен состанок

Во рамки на проектот „Инклузивен Омнибус-дигитална училница за различна работна сила“се одржа работен состанок на кој присуствуваа претставници од партнерските организации од Македонија, Србија,…

  • мај 31, 2023
Uncategorized @mk

30.05.2023-Меѓународна регионална конференција “Секторот приватна безбедност-заштита на критична инфраструктура (сертификати), нови технологии, јавни набавки, едукација на вработени”, Белград

Претседателката на Комората имаше обраќање на меѓународната регионална конференција, која беше во организација на Стопанската Комора на Србија и учествуваше на посебен панел за…

  • мај 30, 2023