04.10.2023 – Mеѓународна конференција “Crime, forensis, securitas- 30 godina u BiH” –
Сараево

На 04.10.2023 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска
присуствуваше на меѓународната конференција “Crime, forensis, securitas- 30 godina u
BiH”и одбележување на 30 годишнина од основањето на Факултетот за криминалистика,
криминологија и безбедносни студии од Сараево.

Leave a Reply