07.09.2023 – Тренинг центар BYA, Стокхлом, Шведска

Студиска посета на тренинг центарот BYA на организацијата за приватно обезбедување на Шведска.
Тренинг центарот има високо развиени програми за обука кои одговараат на потребите на работодавачите и воедно се прилагодени на можностите на работниците за приватно обезбедување.
Оваа студиска посета овозможи увид во напредни практики и искуства и идни можности за соработка.

Leave a Reply