07.09.2023 – Qendra e Trajnimit BYA, Stokholm, Suedi

Një vizitë studimore në qendrën e trajnimit BYA të organizatës private për sigurim në Suedi.

Qendra e trajnimit ka programe trajnimi shumë të zhvilluara që plotësojnë nevojat e punëdhënësve dhe janë përshtatur sipas mundësive të punëtorëve në sigurimin privat.

Kjo vizitë studimore dha një vështrim mbi praktikat dhe përvojat e përparuara dhe mundësitë e ardhshme për bashkëpunim.

Leave a Reply