20-21.02.2023 – Работна посета во Словенечката зборница за приватно обезбедување и Управата за цивилна заштита во Република Словенија

Во период од 20 до 22. 02.2023год. Претседателката на Комората на РСМ за приватно обезбедување Верица Милеска Стефановска ја предводеше македонската делегација во состав проф.д-р Марјан Ѓуровски Претседател на Комитетот МКД НАТО 2030 при Министерството за одбрана на РСМ и проф.д-р Оливер Бакрески член на Поткомитетот за кризен менаџмент при Министерството за одбрана во работна посета на Словенечката зборница за приватно обезбедување и Управата за заштита и спасување на Р.Словенија.
Во рамки на проектот МКД НАТО 2030 и за потребите на реформскиот процес кој се спроведува преку него, каде што покрај повеќе организации и академски кадар партиципираат и претставници од Комората на РСМ за приватно обезбедување, македонската делегација оствари работна посета во Словенечката зборница за приватно обезбедување и Управата за цивилна заштита осносно Образовниот центар за цивилна заштита при министертво за одбрана на Р.Словенија.
Македонските претставници беа примени од Државниот секретар на МО на РС г-дин Руди Медвед и Директорот на Управата г-дин Леон Бехин. Помеѓу останатото на средбата беше разговарано и за поставеноста и функционирањето на системот за заштита на критичната инфраструктура во рамки на Министерството за одбрана. Посетата беше заокружена со работна средба со г-дин Бранко Слак претседател на Зборница за развој на словенското приватно обезбедување при што се разговараше за позитивните искуства од меѓуинституционалната соработка на јавната и приватната безбедност и улогата на приватниот безбедносен сектор во системот на национална заштита.

Leave a Reply