15.06.2022-Специјализирана обука во НБРСМ

На 15.06.2022 год беше организирана специјализирана обука во НБРСМ за потребите на секторот за приватно обезбедување.

Обуката беше реализирана од страна на Проф д-р Злате Димовски.

Програмата за оваа специјализитана обука опфаќа теоретско предавање за Законот за приватно обезбедување со соодветната регулатива и практична вежба по сценарио за изненаден напад на безбедноста во објектот.

Leave a Reply