13 и 14.12.2021- Обука за кризни комуникации

Комората за приватно обезбедување во соработка со Факултетот за безбедност, Скопје и Регионалниот центар за односи со јавност (PARC) при Министерството за одбрана организираше специјализирана дводневна обука за кризни комуникации.

Ден 1: Теоретски преглед на кризи; план, технико и методи за кризни комункации; креирање клучна порака, соoпштение за јавност итн.

Ден 2-теоретско предавање за формулирање изјава за медиуми, креирање клучна порака, структурирање на текст и практична вежба за изјава пред медиуми.

Приватното обезбедување има знаење, вештини и капацитети правилно да комуницира со медиумите и јавноста.

Leave a Reply