29.10.2021 – Доделување благодарница на Проф. д-р Марина Малиш Саздовска

По повод својот 20 годишен јубилеj од основањето Комората за приватно обезбедување додели благодараница за проф. д-р Марина Малиш Саздовска, за остварената блиска соработка и несебичен придонес за раст и развој на приватниот безбедносен сектор.
Проф. Малиш Саздовска својата експертиза за потребите на Комората особено ја вложи во областа на женското лидерство и активностите во формат на: веб конференции, панел дискусии, дебати итн. Воедно, изразени се заложбите на проф. Малиш Саздовскаи за унапредувањето на знаењата и вештините преку специјализираните обуки за потребите на вршителите на дејност приватно обезбедување во РСМ а собено за: Методи за детекција на лаги, превенција, раководење и истртажувања од областа на приватната безбедност, Обука на обучувачи итн.
Искрено се надеваме дека нашата иднинасоработке со проф. Малиш Саздовска ќе биде одбележана со уште поголеми успеси и надградена соработка.

Leave a Reply