29.10.2021 – Ndarja e mirënjohjes për Prof. d-r Marina Malish Sazdovska

Me rastin e jubileut 20 vjeçar të themelimit të Odës për sigurim privat ndau mirënjohje plr prof d-r Marina Malish Sazdovska, për realizimin e bashkëpunimit të ngushtë për rritje dhe zhvillim të sektorit për sigurim privat.
Prof. Malish Sazdovska ekspertizën e saj për nevojat e Odës veçanërisht e drejtoi në fushën e lidershipit femëror dhe aktivitetet në formën e: ueb-konferencave, panel diskutimeve, debateve etj. Njëherit, të shprehura janë angazhimet e prof Malish Sazdovska edhe për avancimin e njohurive dhe aftësive nëpërmjet trajnimeve të specializuara për nevojat e ushtruesëve të aktiveteve për sigurim privat të RMV a veçanërisht për: metodat për detektimin e gënjeshtrave, preventiva, udhëheqje dhe hulumtim nga fusha e sigurimit privat, trajnim të trajnuesve etj.
Sinqerisht shpresojmë që bashkëpunimi jonë në të ardhmen me prof. Malish Sazdovska do të jetë e shënuar me suksese edhe më të mëdha dhe bashkëpunim.

Leave a Reply