26.10.2021 – Специјализирана обука за начин на примена на јавните овластувања

Унапредување на знаењата и вештините на работницците за приватно обезбедување претставува неопходна потреба и врвен приоритет поставен високо на агендата на вршителите на приватно обезбедување.
Обуките за начинот на примена на јавните овластувања на работниците за приватно обезбедување привлекуваат огромен интерес и активно учество како заради обнова на теоретските знаења во однос на одредбите од регулативата, така и во врска со практичната примена и непосредните искуства.

Leave a Reply