26.10.2021-Trajnim i specializuar për mënyrën e aplikimit të autorizimeve publike

Avansimi i njohurive dhe shkathtësive të punëtorëve të sigurimit privat paraqet nevojë të patjetërsueshme dhe prioritet kryesorë i pozicionuarë lart në agjendë të interpretuesve të sigurimit privat.
Trajnimet për mënyrën e aplikimit të autorizimeve publike të puntorëve të sigurimit privat tërheq vëmendje të madhe dhe pjesmarje aktive për rinovim të njohurive teorike në lidhje me dispozitat e regulativës, si dhe në lidhje me aplikimin praktik dhe përvojave.

Leave a Reply