14.10.2021-Регионален состанок на Коморите за приватно обезбедување

На 14.10.2021 год. во Белград се одржа регионален состанок на Коморите за приватно обезбедување од: Македонија, Србија, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина.
Во тек на регионалниот состанок Претседателката на Комората на РСМ за приватно обезбедување го прикажа функционирањето во текот на 2021 год.
Размената на искуства во функција на подобрување на состојбите и реализација на стратегиските аспирации е суштествена активност која Комората за приватно обезбедување континурано ја реализира.

Leave a Reply