14.10.2021.-Mbledhja regjionale e Odave për sigurim privat

14.10.2021. Në Beograd u mbajt mbledhja regjionale e Odave për sigurim privat nga: Maqedonia, Serbia, Sllovenija, Krocia dhe Bosnja dhe Hercegovina.
Në rrjedhjen e mbledhjes regjionale Kryetarja e Odës për sigurim privat të Republikës së Maqedonisë së Veriut tregoi funksionimin gjatë vitit 2021.
Shkëmbimi i eksperiencave në funksionim të përmirësimit të gjendjes në funksion të realizimin të aspiratave strategjike dhe aktiviteteve thelbësor të cila Oda për sigurimit privat në kontinuitet realizon.

Leave a Reply