19.05.2021-Eдукација и вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност во зградата на Народна Банка на Република Северна Македонија

19.05.2021 - Комората на РСМ за приватно обезбедување организираше едукација и вежбовни активности за постапување во случај на загрозена безбедност во зградата на Народна Банка на Република Северна Македонија и спречување на пожар и евакуација на работниците.

Leave a Reply