18-20.05.2021-Скопје-Регионална школа за безбедност 2021 “Надворешни актери и нивнoто влијание врз регионалната безбедност и интегративниот процес на регионот на Западен Балкан”

18-20.05.2021, Скопје, Хотел Александар Палас
Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска учествуваше на Регионалната школа за безбедност 2021 насловена “Надворешни актери и нивнoто влијание врз регионалната безбедност и интегративниот процес на регионот на Западен Балкан”

Leave a Reply