18-20.05.2021-Shkup Hotel Aleksandar Palace

Kryetarja e Odës m-r Verica Mileska Stefanovska morri pjesë në shkollën regjionale për sigurim 2021 e titulluar ‘’Akterët e jashtëm dhe ndikimi i tyre në sigurimin regjional dhe procesin integrues të Ballkanit Perëndimor’’

Leave a Reply