22.04.2021-предавање на Институт за безбедност, одбрана и мир

22.04.2021 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска имаше предавање пред студентите на Институт за безбедност, одбрана и мир, при Филозофскиот факултет во Скопје кога говореше за функцијата и улогата на приватниот безбедносен сектор и за активностите на Комората во насока на унапредување на дејноста.

Leave a Reply