17.02.2021 – Специјализирана обука за начин на примена на јавните овластувања за приватно обезбедување-ден 1

Комората за приватно обезбедување во текот на 2021 година редовно ќе ја организира оваа обука за да бидат опфатени работниците за приватно обезбедување од членките на Комората.

Leave a Reply