17.02.2021-Trajnim I specjalizuar për mënyrën e përdorimit të autorizimit privat për sigurim- Dita 1

Oda për sigurim privat gjatë vitit 2021 rregullisht do të organizojë këtë trajnim që të përfshihen punëtorët e sigurimit privat nga antarët e odës.

Leave a Reply