Тарифник за препорачани минимални цени за услуги на обезбедување на лица и имот

Тарифник за препорачани минимални цени за услуги на обезбедување на лица и имот

Согласно член 26 и 27 од Законот за обезбедување на лица и имот и член 27 и 52 од Статутот на Комората за обезбедување на лица и имот и Законот против нелојалната конкуренција, Управниот Одбор на седница одржана на 26.04.2006 година донесе

ТАРИФНИК ЗА ПРЕПОРАЧАНИ МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ

ВИДОВИ УСЛУГИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕЦЕНА
1. Физичко обезбедување
Редовно обезбедување2.2 €-до 1 час по работник
Времено обезбедување3,5 €-до 1 час по работник
Вонредно обезбедување5 €-до 1 час по работник
2. Мониторинг со патролна служба
Обезбедување на стан10 €-месечно
Обезбедување на куќа20 €-месечно
Обезбедување на деловен објект30-300 €-месечно
3. Мониторинг на возила - ГПС10 €-месечно
4. Транспорт на пари и вредности
Локален транспорт
Редовен транспорт10 €-до 1 час по работник со возило на клиент
Вонреден транспорт50 €-до 1 час по работник
Регионален транспорт
Редовен транспорт15 €-до 1 час по работник + 1 €-за 1 км за возило
Вонреден транспорт30 €-до 1 час по работник + 1,5 €-за 1 км за возило
5. Лично обезбедување-бодигардСлободно формирање на цена
6. Обезбедување на јавни манифестации5 €-до 1 час по работник
  • Цените во тарифникот се без ДДВ
  •  Агенциите имаат право да утврдуваат цени за услуги на обезбедување и повисоки од предвидените со Тарифникот.
Комора за обезбедување,
Претседател м-р Верица Милеска Стефановска