27.03.2024 – Завршна конвенција, “Инклузивен омнибус-Амбасадор”  Скопје, Центар за обука на МВР

Проект во програмата Еразмус +:  „Инклузивен омнибус-дигитална работилница за различна работна сила“ стратешко партнерство за образование на возрасни  Оваа конвенција овозможи промоција и претставување

Повеќе »

Приватно обезбедување