Uncategorized @mk

20-21.12.2022 – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА РАБОТНИЦИ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Предавач: Проф д-р Марјан Ѓуровски Континуираната едукација допринесува работниците за приватно обезбедување да се стекнат со вештини и знаења за поефикасно функционирање и исполнување…

  • декември 20, 2022
Uncategorized @mk

13 -14.12.2022 – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА РАБОТНИЦИ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Предавач: Проф д-р Марјан Ѓуровски Стручноста и професионалноста во вршењето приватно обезбедување подразбираат континуирано надоградување на знаењата и вештините на вработените преку континуирани обуки.…

  • декември 15, 2022
Uncategorized @mk

09.12.2022 – Одбележување на денот на Одделение за превенција при Сектор за внатрешни работи Скопје

По повод одбележување на 09 декември-Денот на превенција Одделението за превенција при Секторот за внатрешни работи Скопје при Министерството за внатрешни работи изрази благодарност…

  • декември 12, 2022
Uncategorized @mk

30.11.2022 – Работна средба со Претседателката на Одборот за акредитација со високото образование на РСМ

Денеска 30.11.2022 Претседателката на Комората на РСМ за приватно обезбедување м-р Верица Милеска Стефановска оствари работна средба со Претседателката на Одборот за акредитација со…

  • ноември 30, 2022
Uncategorized @mk

23.11.2022 – меѓународна конференција „Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“, Денови на приватно обезбедување 2022

Комората за приватно обезбедување организираше меѓународна конференција насловена „Приватното обезбедување во заштита на критична инфраструктура“ што се одржа на 23.11.2022 год. во рамки на…

  • ноември 24, 2022