25.04.2024 – ПОРТОКАЛОВ ДЕН – Габриел Бадеа, претседател на Асоцијација за приватно
обезбедување на Романија.

Денес е ПОРТОКАЛОВ ДЕН
Во активизам против насилство врз жените и девојчињата денес ја споделуваме пораката
од Габриел Бадеа, претседател на Асоцијацијата за приватно обезбедување на Романија.

Ја изразувам нашата целосна поддршка за портокаловата кампања против
насилството врз жените во приватниот безбедносен сектор. Како претседател на
Здружението на романската безбедносна индустрија, верувам дека е императив да
заземеме став против каква било форма на насилство или вознемирување во нашиот
сектор.
Насилството врз жените е сериозен проблем што ги погодува поединците,
семејствата и заедниците. Наша колективна одговорност е да обезбедиме дека жените
кои работат во приватниот безбедносен сектор се заштитени и третирани со достоинство
и почит. Ги повикувам сите членови на нашето здружение активно да учествуваат во оваа
кампања преку промовирање на свеста, спроведување на програми за обука и негување
на култура на нулта толеранција кон вознемирување и секаков облик на насилство.
Ајде да работиме заедно за да создадеме безбедна и инклузивна средина за сите
членови на нашата работна сила.

Leave a Reply