27.03.2024 – Завршна конвенција, “Инклузивен омнибус-Амбасадор”  Скопје, Центар за обука на МВР

Проект во програмата Еразмус +: 

„Инклузивен омнибус-дигитална работилница за различна работна сила“ стратешко партнерство за образование на возрасни 

Оваа конвенција овозможи промоција и претставување на проектните резултати и документи: 

  • Студија за човечкиот капитал во приватното обезбедување
  • Програма за обука за регрутери во приватно обезбедување
  • Систем за учење за инклузивно регрутирање и избор на работници – Иновативна наставна програма и инструкции 
  • Квалитетна работна сила – сеопфатен прирачник за инклузивни практики за човечки ресурси во приватното обезбедување
  • Стратешка рамка за човечки ресурси во приватно обезбедување

Leave a Reply