20 – 21.12.2023 – Специјализирана обука за приватно обезбедување за сопствени потреби за ЕСМ Електростопанство на Македонија – РЕК БИТОЛА

Оваа специјализирана обука се реализираше во два дена.
Првиот ден беше опфатен теоретскиот аспект на примена на јавните овластувања за
приватно обезбедување кај правните лица коишто имаат сопствено обезбедување.
Земајќи ја предвид важноста за безбедноста на објектот кој е значаен за енергетскиот
систем како дел од критичната инфраструктура во Р.С.Македонија и со најголем термо- капацитет
во државата, вториот ден од обуката опфати практични вежби кои ќе помогнат за правилно
постапување на вработените во сите безбедности ситуации.
Обуката ја спроведе Проф д-р Злате Димовски од Факултет за безбедност, Скопје 

Leave a Reply