06-07.12.2023 – Специјализирана дводневна обука за вработените во МЗТ заеднички работи, Скопје, кои дејноста приватно обезбедување ја вршат во вид на давање на услуги.

Обуката е организирана со цел унапредување на теоретски знаења во однос на примена на јавните овластувања на работниците за приватно обезбедување, но и вежби по сценарио за непосредна примена на наученото во случајот на приватно обезбедување во вид на давање на услуги МЗТ Заеднички работи, Скопје.

Обуката ја спроведува Проф д-р Злате Димовски, од Факултетот за безбедност во Скопје.

Leave a Reply