26.10.2023-Љубљана, Словенија

Во рамки на проектот “Инклузивен омнибус-дигитална училница за различна работна сила”
се одржа работен состанок на партнерските организации од Македонија, Словенија,
Романија и Србија кога беа договорени финалните активности на проектот

Leave a Reply