05.10.2023 – доделување на Благодарница, 30 гонини Факултет за криминалистика,
криминологија и безбедносни студии во Сараево

По повод 30 годишниот јубилеј на Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни
студии во Сараево, Претседателката м-р Верица Милеска Стефановска му додели благодарница
на деканот на факултетот Проф. д-р Јасмин Ахиќ, за остварената блиска соработка и несебичен
придонес за раст и развој на приватниот безбедносен сектор, преку размена на знаења, искуства и
практики.

Leave a Reply