03.10.2023 – Факултет за криминалистика, криминологија и безбедносни студии, Сараево

На 03-10-2023 год. Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска имаше
работна средба со Деканот на Факултетот за криминалистика, криминологија и безбедносни
студии во Сараево Проф д-р Јасмин Ахиќ.
Воедно, Претседателката на Комората одржа предавање пред студентите на темата:
Развојот на приватното обезбедување во Р.С.Македонија.

Leave a Reply