27-28.09.2023, Попова Шапка , Работилница за проценка на концептот за заштита на меки
цели од терористички напади-ОБСЕ

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска и Генералната секретарка м-р
Сања Керметчиева учествуваат во специјализирана работилница за заштита на меки цели од
тероризам.
Посебен фокус ќе биде посветен и на координацијата и соработката на чинителите коишто се
вклучени во заштита и превенција.

Leave a Reply