04-07.09.2023 – Меѓународна конференција “Времени безбедносни бранувања или
нова светска архитектура на безбедноста”, Дојран

На свеченото отварање на конференцијата свое обраќање имаа Претседателката на
Комората м-р Верица Милеска Стефановска, Министерката за одбрана Славјанка
Петровска, Проф.Др Ратко Дуев, декан на Филозофски Факултет-Скопје, Градоначалникот
на Дојран – Анго Ангов и Проф.Д.р Тања Милошевска -Институт за безбедност, одбрана и
мир од Скопје.
Конференцијата е во организација на Филозофскиот Факултет Скопје , Институт за
безбедност, обрана и мир

Leave a Reply