01 – 02.09.2023 – Специјализирана обука за приватно обезбедување за сопствени потреби
за АЛКАЛОИД АД.

Оваа специјализирана обука се реализира според следната програма:
Ден 1 – теоретскиот аспект на примена на овластувања за приватно обезбедување кај правните лица коишто имаат сопствено обезбедување,
Ден 2 – практична вежба според потребите на конкретното правно лице за кое се спроведува обуката (земајќи ја во вид фреквенцијата, динамиката на реализација на процесот на работа, присуството на лица, вработени и гости, поседувањето на опасни материи итн.)
Обуката ја спроведува Проф д-р Злате Димовски.

Leave a Reply