15.06.2023-Стручна конференција “Приватна заштита-услужна стопанска дејност” Сараево

Претседателката на Комората имаше своја презентација на темата “Улогата на струковите комори
во креирање на работен амбиент”.

Во рамки на конференцијата беше организиран посебен панел за компаративен приказ на
функционирањето на приватното обезбедување во регионот на Македонија, Србија и Хрватска.

Leave a Reply