31.05.2023 – Белград , Работен состанок

Во рамки на проектот „Инклузивен Омнибус-дигитална училница за различна работна сила“се одржа работен состанок на кој присуствуваа претставници од партнерските организации од Македонија, Србија, Романија и Словенија кои ги ревидираа спроведените и ги дефинираа натамошните активности на проектот.

На состанокот присуствуваа и Извршната директорка на Коес Г-ѓа Катерине Пиана и претставник на Хрватскиот цех на заштитари, кои изнесоа свои ставови во однос на потребата од континуирана едукација и придобивките од меѓународна соработка.

Leave a Reply