30.05.2023-Меѓународна регионална конференција “Секторот приватна безбедност-заштита на критична инфраструктура (сертификати), нови технологии, јавни набавки, едукација на вработени”, Белград

Претседателката на Комората имаше обраќање на меѓународната регионална конференција, која беше во организација на Стопанската Комора на Србија и учествуваше на посебен панел за приватно обезбедување.

Leave a Reply