04.05.2023 год. – прва Визионерска работилница за Националната развојна стратегија-заедничка надворешна и безбедносно-одбранбена политика.

Во рамки на оваа визионерска работилница е формирана посебна група за приватно обезбедување, којашто ги претстави состојбите, предизвиците и визијата на приватниот безбедносен сектор како чинител со своја позиција и улога во националниот безбедносен систем.

Leave a Reply