24.04.2023-Националната конвенција за Европската унија во РС Македонија, Клуб на пратеници, Скопје

Секретарот на Комората м-р Сања Керметчиева присуствуваше на единаесеттата сесија на Работна група – 4, Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) која дејствува во рамките на Националната конвенција за Европската унија во РС Македонија (НКЕУ-МК), што се оддржа на 24.04.2023 год. во „Клуб на пратеници“ во Скопје.
Темата на сесијата беше: „Зајакнување на отпорноста и подобрување на капацитетите за одговор на хибридните закани“.

Leave a Reply