16.03.2023 – стручно предавање -БИЗНИС-ДЕЛОВНО РАЗУЗНАВАЊЕ

Вршители на дејноста приватно обезбедување присуствуваа на стручно предавање на темата: БИЗНИС-ДЕЛОВНО РАЗУЗНАВАЊЕ, од Проф д-р Драган Триван, коешто се одржa на Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопje.

Leave a Reply