23.02.2023-Секторски комитет за социјален дијалог, состанок на работна група, Брисел

Секретарот на Комората м-р Сања Керметчиева учествуваше на состанокот на работната група на Секторскиот комитет за социјален дијалог што се одржа во Брисел на 23.02.2023 год. во организација на Европската комисија, Генералниот директорат за вработување, социјални работи и инклузија.

Leave a Reply