20-21.12.2022 – СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА РАБОТНИЦИ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Предавач: Проф д-р Марјан Ѓуровски
Континуираната едукација допринесува работниците за приватно обезбедување да се стекнат со вештини и знаења за поефикасно функционирање и исполнување на работните задачи.
Мото : Само преку развој до успех и среќа!!!

Leave a Reply