07.11.2022 – Денови на словенечко приватно обезбедувањe-конференција “Регрутирање и вработување во приватно обезбедување” Љубљана

Обраќање на Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска со претставување на ЕУ проектот “Инклузивен омнибус-дигитална училница за различна работна сила”
кој се однесува на регрутирање и селекција на работници за приватно обезбедување.

Leave a Reply