04-07.09.2022-Меѓународна академска конференција-Преиспитување на механизмите за безбедност, мир и развој

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска учествуваше на свеченото отварање на Меѓународната академска конференција-Преиспитување на механизмите за безбедност, мир и развој, 04-07.09.2022, Дојран, во организација на Филозофскиот факултет-Скопје, Институт за безбедност, одбрана и мир

Leave a Reply