15.07.2022 – Работна средба во функција на унапредување на дејноста приватно обезбедување и натамошно надоградување на квалитетната соработка помеѓу Комората за приватно обезбедување и Филозофскиот факултет, Скопје.

Претседателката на Комората м-р Верица Милеска Стефановска, Деканот Проф. д-р Ратко Дуев и Продеканот Проф д-р Оливер Бакрески разменија свои видувања за предизвиците, потребите и можностите за развој на приватниот безбедносен сектор со заложба за натамошен интензивен експертски и академски придонес.

Leave a Reply