13.06.2022 – Презентација на софтвер за управување со човечки ресурси.

Вработените во правните лица коишто вршат приватно обезбедување се најголемата вредност на компаниите заради што менаџментот на човечките ресурси претставува приоритет во работењето, а во ерата на дигитализацијата напредните софтверски решенија имаат значајна улога во тековното функционирање и унапредување на работењето.

Leave a Reply