26.05.2022 – Регионална конференција „Јавни набавки во секторот приватно обезбедување-предизвици, проблеми, јакнење на ефикасноста во реализацијата, со осврт на квалитетот на услугата и нелојалната конкуренција-примери и примена во пракса“ Белград

Секретарот на Комората м-р Сања Керметчиева учествуваше со свое обраќање на регионалната конференицја во Белград насловена „Јавни набавки во секторот приватно обезбедување-предизвици, проблеми, јакнење на ефикасноста во реализацијата, со осврт на квалитетот на услугата и нелојалната конкуренција-примери и примена во пракса“ организирана од Здружението за приватно обезбедување при Стопанската комора на Србија.

Leave a Reply