13.04.2022 год.-гостување во радио поткастот на Националната платформа за женско претприемништво на Верадио

Во насока на реализација на Програмата за работа на Комората за 2022 година, но воедно и заради поддршка на активностите на Националната платформа за женско претприемништво врз основа на декларацијата која ја потпиша Комората во 2021 година претседателката на Комората за приватно обезбедување м-р Верица Милеска Стафановска беше гостинка во радио поткастот на Националната платформа за женско претприемништво на Верадио.
Радио поткастот може да се проследи на следниот линк:

https://weradio.mk/index.php/2022/04/07/epizoda-41-verica-mileska-stefanovska/?fbclid=IwAR0-8jtUabiZr-Xk9IHIuHN6MS5DtpobA_5NIZMYJ6_CQcsBax_x91cULYI

Leave a Reply